Since you’re her...
Pernille Kapper Williams
31.7.2020 – 23.8.2020
Fotos af Sofie Amalie Andersen
Since you’re here...It's a powerful time of contemplation and heightening your intuition, Leo, especially as Neptune goes retrograde today. What does this mean for you? When the planet of dreams and fantasies goes retrograde, it's time to think about how you can manifest your dreams into reality.

Your daily horoscope, 23 juni, 2020


Verden forandrer sig, så meget ved vi. Andet kan være svært at konstatere, når det vi troede var fremad, viste sig at gå tilbage, og når fænomener, vi ikke anede eksisterede, pludselig bliver afgørende faktorer for indretningen af vores liv. I kølvandet på den verdensomspændende COVID-19 virus’ udbredelse og den efterfølgende lockdown af samfundet, er det blevet endnu tydeligere, at uvished er et vilkår, vi må lære at leve med.

I løbet af 1970’erne og 80’erne var Nexø havn fyldt med fiskekuttere. Alt imens Sverige og Sovjetunionen diskuterede, hvor deres interne søgrænser skulle gå, fiskede bornholmerne løs i Østersøen. Men efter Danmarks indmeldelse i EF i 1973 blev nye kvoter indført for at bremse den artsudrydning, der var ved at tage fart som følge af overfiskeriet – og snart var de gyldne fiskedage på Nexø havn endegyldigt forbi. I dag er der kun ganske få kuttere tilbage, og havneområdet er på vej ind i en ny fase. I de gamle industribygninger kan man nu stå på skateboard eller købe take-away – og Sol, som tidligere var kølerum på den lokale fiskeauktion, er nu en platform for skiftende udstillinger af samtidskunst.

Pernille Kapper Williams peger med sin udstilling i Sol både på det foranderlige og det forgængelige. Hendes runde malerier er malet med flere lag af make-up på lærred, der changerer i farven alt efter vinklen, de ses fra. Brugen af make-up i stedet for traditionel maling gør værkerne mere flygtige, end vi er vant til – over tid vil farverne ændres og måske sågar helt forsvinde. Hængende i det tidligere kølerum skaber de bånd på kryds og tværs imellem dem og deres kontekst; fra køleboksens ventilationssystem til logoet på døren og fra solen til månen og alle planeterne. Til udstillingen har Kapper Williams også skabt en publikation, bestående af en række horoskoper, hun har fået tilsendt i perioden op til udstillingsåbningen. En periode, der har været præget af store forandringer, og hvor det daglige horoskop – som er baseret på spekulationer om fjerne fænomener i verdensrummet – har tilbudt en form for fast holdepunkt i en turbulent tid.

Udstillingen breder sig fra kølerummet og ud til den yderste flagstang på den nordlige havnemole. Her har Kapper Williams skabt et flag ud fra et af sine make-up malerier. Flaget, der ingen maritim funktion har, og ej heller er sammenkædet med en bestemt nationalitet eller ideologi, indgyder en fri form for ro og mening – til trods for sin vindblæste position.  Det er konstant i bevægelse og vil med tiden blive slidt ned af vind og vejr. Flagets blafren åbner for et kontinuerligt rum, der emmer af kaos og kosmos på samme tid; af forandringer og kræfter vi ikke selv har kontrol over, men blot må følges med.


Pernille Kapper Williams (f. 1973, DK) tog i 2006 afgang fra Städelschule - Staatliche Hochschule für Bildende Künste i Frankfurt am Main, og bor og arbejder i dag i København. Hun har siden da udstillet i både ind- og udland og har bl.a. modtaget Städelschules Afgangspris og Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. Ved siden af sin egen praksis arrangerer og kuraterer hun udstillinger. Kapper Williams står desuden bag @dengodelangeliste, som er et digitalt værktøj, der skal øge synligheden af kunst skabt af herboende kvindelige billedkunstnere. I 2021 er hun aktuel med en soloudstilling på Die Raum i Berlin.

Tekst af Sofie Amalie Andersen, juli 2020Download publikationen til udstillingen her

Kurateret af Sofie Amalie Andersen

Udstillingen blev støttet af:
Statens Kunstfond og Kunst- og Kulturhistorisk Råd  (Bornholms Regionskommune)