9.13.2020
SOLFEST
Peter Voss-Knude, Marie Rafn, Alexander Brix Tillegreen, Ragnhild May,
Majse Vilstrup, Signe Boe og Sofie Amalie Andersen


SOLFESTcause we all shine on like the moon and the stars and the sun

*english version here*

Søndag den 13. september inviterer Sol til fest på havnen i Nexø

I løbet af dagen vil der være lydkunst og performances
– desuden en bar med drikkevarer til billige priser

Festen starter kl 14 og slutter ikke før solen går ned

Følg med på instagram (@solnexoe)

Arrangementet er blevet til med støtte fra Slots og Kulturstyrelsens Sommerpulje samt Møbelfabrikken i NexøPROGRAM:

14:00 - Peter Voss-Knude
(samt 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30)

14:30 - Marie Raffn

15:00 - Alexander Brix Tillegreen  

16:00 - Ragnhild May

17:00 - Sofie Amalie Andersen & Signe Boe

18:21 - Majse Vilstrup14:00 - Peter Voss-Knude
(og 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30)


(foto: Peter Voss-Knude)

Peter Voss-Knude i et afsides rum tilbyde 11 x 30 minutters samtale mellem hans hænder og fem gæsters fødder. Samtalen vil være ordløst og påbegyndes ved at deltageren sætter en markør på en to meter lang pind, der registrerer den fysiske afstand mellem samtale parternes to ansigter. Afstanden "2 meter" er efter foråret 2020 blevet en ny, voldsom og invaderende måleenhed hvis semiotisk betydning kredser om biopolitisk sikkerhed samt arbitrære sundhedsfaglige beslutninger.

14:30 - Marie Raffn


(foto: Maarit Mustonen)

Gennem skulptur, lyd, film og tekst spinder Marie Raffn på associative tråde,der ofte sammenfiltrer diskrepante referencer, og genovervejer sammenhænge mellem sprog, billede og opfattelse. Denne dag med fokus på iscenesatte samtaler i koreograferede rum.

15:00 - Alexander Brix Tillegreen

‘Phantom Streams (on architecture)’, 2019-, er en del af en lydværk-serie der tager afsæt i kunstneren Alexander Brix Tillegreens løbende research i psykoakkustiske fænomener og lydlige illusioner. I værket skaber Tillegreen aktivt fantom-ords illusioner og publikum vil derved opleve at høre illusioner af udtalte ord og sætninger, som teknisk set ikke er der. Afhængigt af publikums individuelle fysiske placering i rummet, sproglige referencer og underbevidste forventninger vil ordstrømmene, der “høres”, opfattes forskelligt.

16:00 - Ragnhild May


(foto: Malle Madsen)

Gennem lydkunst, performance, skulptur og installation udfordrer Ragnhild May fasttømrede kategorier og undersøger oversete akustiske fænomener og deres indvirkning på menneskets sanseapparat. I hendes værker sløres grænsen mellem kunstig og naturlig, menneske og maskine, materiel og immateriel, værk og værktøj, og det barnlige og feminine forvrænges til det nærmer sig det monstrøse.

17:00 - Sofie Amalie Andersen & Signe Boe


(foto: Sofie Amalie Andersen og Signe Boe)

Sofie Amalie Andersen og Signe Boe arbejder i hver deres kunstneriske praksis medmultiplicerede betydningslag og overlapninger mellem det prosaiske og det ekstraordinære. I foråret 2020 har de sammen været i karantæne i et sommerhus på Bornholm, hvor de har haft muligheden for at udvikle et fælles sprog – ved at spejle sig i deres egne og den andens ord. Det er der kommet en række tekster ud af, som de til SOLFEST skiftevis vil læse (og synge) op fra, forlæns og baglæns.

18:21 - Majse Vilstrup


Still fra værket Disco, 2018 af Majse Vilstrup

Majse Vilstrups arbejde kredser omkring en interesse i mysteriet, i det underbevidste, og i hvordan vi som mennesker gentager og interagerer med hinanden, privat og offentligt. Vores liv er fyldt af selvmodsigelser, og grænsen mellem det naturlige og unaturlige er noget vi konstant balancerer imellem for at opnå “perfektion”. Ved at registrere og undersøge - mere eller mindre - menneskelige fænomener, undersøger Majse Vilstrup hvordan det er at leve i en absurd og sammensat verden.
SOLFEST var organiseret af Sofie Amalie Andersen og Signe Boe og blev til med støtte fra Slots og Kultursstyrelsen, Bornholms Regionskommune  samt Møbelfabrikken i Nexø.