2022Februar: (Sol @ Art Hub) Melanie Kitti

April: Sandra Vaka

Juni: Lesia Vasylchenko

August: Kaare Ruud & Mikkel Carlsen

September: Line LyhneMark