Insel Geist
Emilie Bausager
7.5.2021 – 30.5.2021

Foto af Brian KureInsel Geist
Emilie Bausager
7.5.2021 – 30.5.2021
Forestil dig et sted, du aldrig har været.

Dette er turistens opgave: at indsamle information om et ukendt sted og derfra forestille sig et landskab, som fremtidige handlinger kan planlægges i. Indtil turisten sætter sine fødder på

destinationens grund, rejser turisten i sine tanker i et landskab, hvor geologiske, botaniske og historiske informationer former stierne, og ruterne planlægges efter underbevidste forestillinger. Turisten ankommer, og terrænet synes anderledes. Det formes nu efter turisten.

Emilie Bausager er en dansk-engelsk billedkunstner, uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedskoler og fra The English Gardening School. Hun er bosat i København. Hendes udgangspunkt for at lave en udstilling på Bornholm er således det samme som turistens: hun har læst om stedet og dannet sig forestillinger på forhånd. Men specielt for destinationen Bornholm er, at klippeøens undergrund er befolket af en hær af mytologiske væsener - ‘de underjordiske’ - hvis opgave er at værne øen mod fremmede.

I udstillingen Insel Geist af Emilie Bausager vil udstillingsstedet Sol i Nexø tage form som en omvendt turistshop med objekter af souvenir-lignende karakter, skabt af turisten. Kunstneren er bevidst om sin egen synsvinkel som ‘førder’: én der kommer ‘ovrefra’— og forsøger fra denne position at skabe en række værker med afsæt i den information, der er tilgængelig, når man researcher Bornholm som turistdestination. To forkullede trærelieffer, hvis motiver forbinder sig til undergrunden, ligger på gulvet, mens der på væggen er udstillet en serie af t-shirts med illustrationer. I disse illustrationer forsøger kunstneren at omsætte forestillinger og viden om forskellige lokationer på Østbornholm. Rummet er oplyst af lanterner lavet af dåser og flasker fundet på Nexø Havn. Man siger at de underjordiske kan kendes i mørket på lygterne, de bærer i hænderne.

Til udstillingen har Emilie Bausager lavet en publikation i form af en turistguide. Med afsæt i området omkring Nexø indeholder turistguiden vandreruter forbi steder, der findes i overleverede fortællinger. Disse vandreruter er tilrettelagt i samarbejde med den lokale antropolog Lars Christian Kofoed Rømer. I turistguiden findes i øvrigt dele af kunstnerens research om Bornholm, forskellige interaktive elementer samt tekstbidrag fra kunstnerne Mitko Mitkov og Anna Ørberg. Publikationen fører således udstillingens besøgende ind i lokalområdets overleverede kulturhistorie og lader den fysiske vandretur forenes med en litterær rejse til nye destinationer.

Signe Boe
April 2021

Insel Geist er kurateret og organiseret af billedkunstnere Signe Boe og Sofie Amalie Andersen for udstillingsstedet Sol. Udstillingen er støttet er støttet af Statens Kunstfond, Øernes Kunstfond, Det Obelske Familie Fond og Møbelfabrikken i Nexø.

Udstillingen i Sol kan besøges fredage mellem 15-17 samt lørdage og søndage fra 12-15